9. Αν σε μία ημέρα κάνω περισσότερες από μία αγορές, πόσους πόντους κερδίζω;

9. Αν σε μία ημέρα κάνω περισσότερες από μία αγορές, πόσους πόντους κερδίζω;

Μπορείτε να αγοράσετε όσες φορές θέλετε σε μία ημέρα! Για κάθε αγορά, θα σας πιστώνονται οι αντίστοιχοι πόντοι.