19. Οι πόντοι έχουν ημερομηνία λήξης;

19. Οι πόντοι έχουν ημερομηνία λήξης;

Οι πόντοι κάθε αγοράς ωριμάζουν με το πέρας 12 μηνών και μηδενίζονται στο τέλος του αντίστοιχου μήνα με αυτόν της ημερομηνίας της αγοράς, από την οποία προέκυψαν (π.χ. οι πόντοι από αγορά που έγινε στις 20.6.2016 μηδενίζονται στις 30.6.2017).