20. Οι δωροεπιταγές έχουν ημερομηνία λήξης;

20. Οι δωροεπιταγές έχουν ημερομηνία λήξης;

Οι δωροεπιταγές που περιέχονται στο checkbook λήγουν στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Το Fashion Check ισχύει έως και 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του.